вторник, 11 сентября 2012 г.

Календарне планування навчання інформатики. 9 клас


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
2012-2013 Н. Р.
9 КЛАС
І семестр
(1 година на тиждень, 35 годин на рік)
№ уроку
Тема
К-сть годин
Дата
Факт. прове-дено
Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год)
1.
ТБ. Техніка безпеки в комп’ютерному класі. Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.
1


2.
ТБ. Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформативну компетентність. Об’єкти та їх властивості.
1


Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год)
3.
ТБ. Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера.
1


4.
ТБ. Пристрої обробки та зберігання даних.
1


5.
ТБ. Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
Практична робота № 1.  «Робота з клавіатурним тренажером».
1


Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год)
6.
ТБ. Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції.
1


7.
ТБ. Складові та класифікація операційних систем.
1


8.
ТБ. Інтерфейс користувача операційної системи.
Практична робота № 2. «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи».
1


9.
ТБ. Поняття файлової системи. Навігація файловою системою.
1


10.
ТБ. Операції над об’єктами файлової системи.
1


11.
ТБ. Запуск на виконання програм. Типи файлів.
Практична робота № 3. «Робота з об’єктами файлової системи».
1


12.
ТБ. Пошук інформації на комп’ютері. Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.
Практична робота № 4. «Пошук інформації на комп’ютері».
1


13.
ТБ. Використання системних утиліт.
1


Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год)
14.
ТБ. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби.
Практична робота № 5. «Захист комп’ютера від вірусів».
1


15.
ТБ. Стискання та архівування даних. Практична робота № 6. «Архівування та розархівування даних».
1


16.
ТБ. Збереження даних на знімних носіях.
1
ІІ семестр
Тема 5. Комп’ютерні мережі (6 год)
5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год)
17.
ТБ. Комп’ютерні  комунікації та комп’ютерні мережі.
1


18.
ТБ. Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж.
1


19.
ТБ. Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів. Практична робота № 7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі».
1


5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год)
20.
ТБ. Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.
1


21.
ТБ. Використання та настроювання веб-браузера.
1


22.
ТБ. Пошук інформації в Інтернеті.
Практична робота № 8. «Пошук інформації в Інтернеті».
1


Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (5 год)
23.
ТБ. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.
1


24.
ТБ. Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту. Перевірка правопису.
1


25.
ТБ. Форматування тексту.
1


26.
ТБ. Практична робота № 9. «Введення, редагування й форматування тексту».
1


27.
ТБ. Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами. Практична робота № 10. «Робота з текстовими фрагментами».
1


Тема 7. Комп’ютерна графіка (8 год)
7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год)
28.
ТБ. Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.
1


7.2. Основи растрової графіки (3 год)
29.
ТБ. Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним.
1


30.
ТБ. Інструменти малювання растрового графічного редактора.
1


31.
ТБ. Операції з фрагментами зображень. Практична робота № 11. «Створення растрових зображень».
1


7.3. Основи векторної графіки (4 год)
32.
ТБ. Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об’єктами.
1


33.
ТБ. Форматування фігур. Настроювання параметрів графічних об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень.
1


34.
ТБ. Переміщення об’єктів у площині та за шарами. Робота з групами об’єктів.
1


35.
ТБ. Практична робота № 12. «Створення векторних зображень».
1


1 комментарий: