среда, 12 сентября 2012 г.

Календарне планування факультативу з інформатики 10 клас


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВУ З ІНФОРМАТИКИ
«Сучасні офісні інформаційні технології»
2012-2013 Н. Р.
10 КЛАС
І семестр
(2 години на тиждень, 70 годин на рік)
№ уроку
Тема
К-сть годин
Дата
Фактично проведено

Вступ (4 год)

1.
ТБ. Цілі і завдання курсу. Бізнес-етикет та ділове мовлення. Правила безпечної роботи з технічними засобами. Захист здоровя користувача електронних засобів.
12.
ТБ. Склад комп’ютеризованого робочого місця. Периферійні пристрої персонального комп’ютера.
13.
ТБ. Діагностування комп’ютера та інформаційно-комунікаційних засобів. Ознаки несправності комп’ютера. Візуальні способи виявлення несправностей. Діагностування програмного забезпечення та електронних вузлів комп’ютера.
14.
Практична робота №1. «Діагностування комп’ютера та інформаційно-комунікаційних засобів».
1Документи, їх створення та вимоги до них (2 год)

5.
ТБ. Нормативно-правова база. Основи комп’ютерного діловодства. Типи документів: паперовий та електронний. Зміст та форма документа. Вимоги до тексту документів. Оформлення сторінки. Структура документа. Поняття звичайного та складного документа. Гіпертекст.
16.
Практична робота № 2. «Основи роботи з діловими документами».
1Класифікація комп’ютерних програм (4 год)

7.
ТБ. Основні принципи інсталяції комп’ютерних програм. Особливості інсталяції операційних систем. Інсталяція офісних програмних пакетів та їх складових.
18.
Практична робота № 3. «Інсталяція та деінсталяція офісних програмних пакетів».
19.
ТБ. Поняття про драйвер, класифікація драйверів. Інсталяція драйверів окремих пристроїв периферійного обладнання.
110.
Практична робота № 4. «Інсталяція та деінсталяція драйверів периферійних пристроїв.
1Комп’ютер як основне знаряддя праці у сучасному діловодстві (4 год)

11.
ТБ. Керування комп’ютером з використанням засобів операційної системи. Операційна система Microsoft Windows, визначення та призначення. Поняття вікон, типи вікон. Настроювання нових панелей для користувачів ПК.
112.
Практична робота № 5. «Керування комп’ютером засобами операційної системи».
113.
ТБ. Принцип зберігання інформації в персональному комп’ютері. Управління файловою системою – копіювання, переміщення, вилучення файлів. Управління файловою системою - перенесення даних з одного комп’ютера на інший.
114.
Практична робота № 6. «Використання засобів управління файловою системою».
1Структура пакету Microsoft Office (6 год)

15.
ТБ. Склад та призначення програмних продуктів Microsoft Office (Word, Excel; Access, Power Point).
116.
ТБ. Подання та опрацювання документів засобами комп’ютера та інформаційно-комунікаційних засобів.
117.
ТБ. Використання засобів текстового подання інформації. Використання засобів графічного подання інформації»
1


18.
ТБ. Практична робота № 7. «Використання засобів текстового подання інформації. Використання засобів графічного подання інформації».
1


19.
ТБ. Використання спільних для  додатків засобів форматування та редагування даних.
1


20.
ТБ. Практична робота № 8. «Використання спільних для  додатків засобів форматування та редагування даних».
1


Текстовий редактор Microsoft Word як інструмент сучасного діловодства (12 год)
21.
ТБ. Вікно текстового процесора Word. Особливості будови вікна Word, призначення Області завдань.  Використання меню Сервіс/Параметри, Сервіс/Мова).
1


22.
Практична робота № 9 «Підготовка текстового редактора до роботи».
1


23.
ТБ. Засоби зберігання, форматування та друкування тексту документа. Використання меню Файл, Правка та Вигляд. Застосування засобів контекстного меню та попереднього перегляду документа.
1


24.
Практична робота № 10 «Створення простого текстового документа».
1


25.
ТБ. Засоби форматування абзаців, нумерації абзаців та рядків, використання стилів, форматування символів, тексту в колонки, зміна регістра. Використання меню Вставка.
1


26.
Практична робота № 11 «Створення текстового документа з використанням стилів, засобів нумерації, вставки символів, об’єктів і колонок».
1


27.
ТБ. Засоби створення та редагування простих і складних таблиць, форматування тексту в таблицях, сортування й розміщення. Перетворення таблиці на текст і тексту на таблицю.
1


28.
Практична робота № 12 «Додавання таблиць у текстовий документ».
1


29.
ТБ. Застосування стилів та шаблонів.
1


30.
ТБ. Додавання посилань (Вставка/Посилання); засоби побудови змісту, засоби розташування тексту на сторінці (Файл/Параметри сторінки/Макет).
1


31.
ТБ. Створення складного документа.
1


32.
ТБ. Практична робота № 13 «Створення складного документа».
1ІІ семестр
Електронні таблиці в Microsoft Excel (8 год)
33.
ТБ. Будова вікна Excel, його особливості. Настроювання вікна засобами Сервіс/Параметри. Використання меню Файл, Правка, Вигляд. Створення робочих аркушів (таблиць). Набір тексту, чисел та формул. Поняття логічного завдання. Зміна кількості робочих аркушів. Редагування робочих аркушів.
1


34.
Практична робота № 14 «Створення таблиці в Excel».
1


35.
ТБ. Редагування текстів і цифр у комірках. Використання меню Вставка та засобів контекстного меню. Налагодження розрядності подання числових значень. Копіювання, вирізання та вставка даних робочого аркуша. Редагування на робочих аркушах. Копіювання та переміщення. Створення послідовностей.
1


36.
Практична робота № 15 «Редагування таблиці».
1


37.
ТБ. Використання команди Спеціальна вставка. Вставка графічних об’єктів і робота з ними. Методи вставки графічних об’єктів на аркуш. Редагування графічних об’єктів. Використання формул і функцій. Уведення і редагування формул. Використання функцій (СР.ЗНАЧ., МИН., МАКС., СУММ тощо).
1


38.
Практична робота № 16 «Використання формул і функцій у таблиці».
1


39.
ТБ. Створення та друк звітів і діаграм. Створення діаграм за допомогою майстра діаграм. Зміна вигляду діаграми. Розміщення діаграм на окремих аркушах. Встановлення параметрів діаграми.
1


40.
Практична робота № 17 «Створення діаграм на базі таблиці».
1


Периферійні пристрої (4 год)

41.
ТБ. Принтери. Пристрої для створення паперових копій. Класифікація принтерів та ксероксів. Засоби телекомунікації – модем, факс-модем, програмно-апаратні засоби для забезпечення телефонного зв’язку. Мультимедійне обладнання. Типи мультимедійного обладнання.
1


42.
Практична робота № 18 «Використання засобів телекомунікації в діловодстві».
1


43.
ТБ. Сканування. Класифікація та основні технічні характеристики сканерів. Використання сканерів. Уведення даних з паперових копій. Програмне забезпечення сканування.
1


44.
Практична робота № 19 «Сканування документів, їх редагування».
1


Засоби телекомунікації (4 год)

45.
ТБ. Мережне та програмне забезпечення. Технічні та організаційні особливості використання мереж. Ознайомлення з глобальною мережею та її сервісами. Пошук документів у мережі.
1


46.
Практична робота № 20 «Служби мережі Інтернет».
1


47.
ТБ. Цілеспрямований пошук інформації в Інтернеті, збереження та редагування документів.
1


48.
ТБ. Практична робота № 21 «Цілеспрямований пошук інформації в Інтернеті, збереження та редагування документів».
1


Програма Microsoft Outlook як засіб ділового спілкування та планування діяльності (12 год)
49.
ТБ. Призначення програми, основні поняття, особливості будови вікна програми, папки та їх призначення. Настроювання вікна засобами команд Вигляд та Сервіс/Параметри. Використання спільних для всіх папок засобів (опції: До виконання, Сортування, Перегляд, Категорії). Засоби створення, редагування та відправлення повідомлень електронної пошти. Встановлення параметрів вихідних повідомлень (опції: До виконання, Важливість, Вибір формату), створення чернетки. Друкування відправлених повідомлень, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.
1


50.
Практична робота № 22 «Створення та відправлення повідомлення».
1


51.
ТБ. Засоби організації та управління папки Вхідні. Організація надходження повідомлень, встановлення параметрів перегляду, виконання пошуку загублених повідомлень. Установлення опції До виконання, сортування отриманих повідомлень. Друкування отриманих повідомлень, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд. Організаційна робота з контактами. Призначення елементів форми Контакт, використання Категорій, встановлення зв’язку з контактом засобами форми Контакт, встановлення позначки До виконання. Засоби перегляду списку контактів, сортування. Друкування списку контактів або даних контакту, вибір стиля, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд. Створення списків розсилки, додавання та вилучення контактів. Використання адресної книги.
1


52.
Практична робота № 23 «Робота з отриманими повідомленнями. Створення та редагування контактів. Створення списку розсилки».
1


53.
ТБ. Засоби організації та управління папки Вихідні. Приєднання файлів до вихідного повідомлення, приєднання гіперпосилання, створення та вставка електронного підпису. Поняття маршрутного файлу, його використання. Застосування засобів текстового редактора Microsoft Word для створення маршрутного файлу. Використання засобів електронної пошти для роботи з відправленими повідомленнями.
1


54.
Практична робота № 24 «Створення повідомлення, яке містить електронний підпис, гіперпосилання та приєднаний документ. Створення маршрутного файлу».
1


55.
ТБ. Застосування засобу Щоденник та Нотатки в діловодстві. Будова вікна Щоденник, його настроювання, стеження за роботою в офісі засобами Щоденник. Застосування нотаток для нагадування про події. Засоби створення, редагування та видалення. Особливості використання. Друкування списку, вибір стиля друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.
1


56.
Практична робота № 25 «Відстеження подій засобами Щоденник. Нагадування про події з використанням Нотатки».
1


57.
ТБ. Використання засобу Завдання в діловодстві. Будова вікна, встановлення параметрів завдання, типи завдань, поняття повторюваного завдання, використання завдання групою, призначення відповідального. Використання засобу Зустріч для проведення зборів із застосуванням засобів мережі. Використання засобу Доручення для передавання доручень засобами мережі. Основи календарного планування. Особливості будови вікна Календар, запис подій на визначену дату та час, пошук призначення подій, позначення подій, перехід до визначеної дати та дня тижня. Друкування, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.
1


58.
Практична робота      № 26 «Створення завдання з призначенням відповідального, встановлення відмітки До виконання.  Проведення зборів з використанням засобу Зустріч. Призначення Доручення засобами мережі з приєднанням документа, встановлення термінів виконання».
1


59.
ТБ. Управління файлами і захист файлів. Застосування засобів меню Сервіс/Параметри/Безпека. Шифрування повідомлень, які відправляються . Отримання, використання та застосування цифрових підписів. Відмінність між цифровими та електронним підписом. Засоби архівування даних програми Outlook.
Архівація даних за замовчанням.
1


60.
Практична робота № 27«Шифрування повідомлення, яке відправляється з використанням цифрового підпису. Архівація папок».
1


Виявлення та усунення пошкоджень дисків. Захист даних від комп’ютерних вірусів (2 год)
61.
ТБ. Програми обслуговування дисків. Лікування дисків та дискет програмними продуктами. Програми боротьби з комп’ютерними вірусами. Особливості роботи з антивірусними програмами.
1


62.
Практична робота № 28 «Застосування антивірусних програм для перевірки локальних дисків».
1


Архівування файлів (2 год)
63.
ТБ. Принципи та алгоритми стиснення даних. Архівування та розархівування. Типи програм-архіваторів і робота з ними.
1


64.
Практична робота № 29 «Архівування даних (файлів, папок).
1


Удосконалення вмінь роботи за комп’ютером (3 год)
65.
ТБ. Друкування файлів засобами операційної системи. Програми для друкування файлів. Створення записів, які полегшують пошук та ідентифікацію файлів. Використання засобу Властивості для ідентифікації файлів
1


66.
. Практична робота № 30 «Друкування створених документів із різних програм. Встановлення властивостей створених документів».
1


67.
ТБ. Захист файлів від знищення, відкриття, занесення даних. Використання програм-перекладачів. Практична робота     № 31 «Встановлення захисту створених документів. Переклад створеного документа російською та англійською мовами, редагування документів».
1


Додаткові технічні пристрої та технології для роботи з документами (3 год)
68.
ТБ. Електрографічне копіювання. Робота на ксероксі. Встановлення параметрів ксерокопіювання. Комплекси форматного повно колірного друку. Ризографія. Представницьке оформлення документів. Проведення презентацій. Техніка для проведення презентацій.
1


69.
Практична робота № 32 «Ксерокопіювання друкованого документа. Підготовка презентаційного заходу та його комп’ютерне супроводження».
1


70.
ТБ. Стиплери. Брошура тори. Термобіндери. Ламінатори. Плотери. Засоби зберігання і перенесення інформації. Методи захисту інформації. Комерційна таємниця та її захист технічними засобами. Практична робота № 33 «Застосування засобів післядрукового опрацювання документів. Використання засобів захисту документів».
1
Комментариев нет:

Отправить комментарий